Wat we doen

Wij brengen de financiële situatie op orde van mensen die hier (tijdelijk) zelf niet toe in staat zijn. Je kunt dan denken aan een overzicht maken van inkomsten en uitgaven, het ondersteunen bij zaken rondom een uitkering of het opstarten van schuldhulpverlening. Kortom, alles wat nodig is om de geldsituatie weer gezond te krijgen en te houden.

We beheren het geld van onze cliënten volgens een afgesproken budget: zo geven ze niet méér uit dan er binnenkomt. We leren onze cliënten beter om te gaan met de eigen financiën met als doel weer zo zelfstandig mogelijk de eigen inkomsten en uitgaven te beheren.

Voor wie

Financieel Bureau Brabant is er voor cliënten van RIBW Brabant die een hulpvraag hebben rond het beheer van hun financiën. Financiële problemen kunnen een overweldigend vraagstuk zijn waar bijna geen oplossing voor mogelijk lijkt. Toch kunnen wij vaak allerlei mogelijkheden bieden om deze problemen aan te pakken en echt op te lossen.

Naast het budgetbeheer biedt Financieel Bureau Brabant de mogelijkheid voor een eenmalig adviesgesprek voor cliënten die niet bij de organisatie zijn aangesloten. Dat kan een advies zijn over de algehele financiële situatie van een cliënt of over een specifiek onderwerp, (bijvoorbeeld de eigen bijdrage aan het CAK).

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar financieelbureau@financieelbureaubrabant.nl. In deze mail ontvangen wij graag naam, adres en telefoonnummer en een korte beschrijving van de situatie.